• Gratis Click & Collect
 • 30 dages fortrydelsesret
 • Hurtig levering 1-3 hverdage
 • Forsendelse til EU-lande, Grønland og Færøerne 
 • Danish
 • Swedish
 • Norwegian
 • Finnish
 • Menu
 • Søg

Fragt & levering

Fragt - Danmark

Pakker under 20 kg kan sendes til pakkeshop. Prisen for levering til pakkeshop er fra kun 46 kr. Pakker der leveres til pakkeshop ligger til afhentning i 7 dage hvorefter de returneres til os. Hvis den valgte pakkeshop er fyldt, vil pakken blive omdirigeret til nærmeste alternative pakkeshop.

Vejer enkelte varer i ordren over 20 kg, er det kun muligt at sende til privatadresse eller erhvervsadresse. Prisen til privatadresse er fra 89 kr. Til erhvervsadresse er fragten fra 90 kr.

Vejer pakken mere end 30 kg, eller har den en form eller volumen, der ikke gør det muligt at sende med almindelig fragtmetode, så sendes varen med fragtmand og leveres som udgangspunkt til kantsten.

 

Leveringstid

Vi afsender din ordre indenfor 0-2 arbejdsdage efter din bestilling via ScandiHills.dk, medmindre anden leveringstid er angivet ved den/de bestilte varer. Som udgangspunkt afventer vi alle varer på lager, så ordren sendes samlet. Det vil derfor være varen med den længste leveringstid, der bestemmer hvornår ordren afsendes.

ScandiHills Camping & Outdoor sender i Danmark bestilte varer med en af følgende distributører: GLS, Postnord eller fragtmand.

 • GLS og Postnord leverer via et stort antal pakkeshops overalt i landet (pakker 0-20 kg). Pakker der leveres til pakkeshop ligger til afhentning i 7 dage hvorefter de returneres til os. Hvis den valgte pakkeshop er fyldt, vil pakken blive omdirigeret til nærmeste alternative pakkeshop.
 • Levering til privatadresse, erhvervsadresse/arbejdsplads sker med GLS, Postnord eller fragtmand.


OBS! Distributørerne har forskellige regler og undtagelser omkring maksimale størrelser, vægtgrænser, både fysisk vægt og volumenvægt, det kan derfor i enkelte tilfælde være nødvendigt at bruge anden distributør end den valgte.

Vær ligeledes opmærksom på seneste frist for afhentning af pakker i pakkeshop. Fristen for afhentning er 7 dage, hvorefter pakken vil blive sendt retur på kundens regning, hvis den ikke er afhentet inden fristens udløb.

 

Fragt til EU-lande, Grønland, Færøerne og Island

Vi sender gerne til alle øvrige EU-lande, Grønland, Færøerne og Island. Vi sender også til Norge, dog kun ordrer der bestilles på vores norske webshop https://scandihills.no/ 

 

Click & Collect

Du kan også vælge selv at afhente bestilte varer direkte på vores lager på Gugvej 140, 9210 Aalborg SØ.

 

* Rettidig levering forudsætter at Postnord, GLS eller fragtmand overholder dag-til-dag-levering. Hvis der opstår forsinkelser hos Postnord, GLS og fragtmand vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato. ScandiHills Camping & Outdoor kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos Postnord, GLS eller anden distributør. I tilfælde af meget forsinkede (adskillige dage) eller decideret udeblevne leverancer, fremsender ScandiHills Camping & fritid naturligvis en ny leverance uden ekstra beregning. 

 


Shipping Rates Denmark

Packages weighing less than 20 kg can be sent to a pickup point. The price for delivery to a pickup point starts at only 39 DKK. Packages delivered to a pickup point are available for pickup for 7 days, after which they will be returned to us. If the chosen pickup point is full, the package will be redirected to the nearest alternative pickup point.

If individual items in the order weigh over 20 kg, it is only possible to send them to a private or business address. The shipping cost to a private address starts at 89 DKK, while to a business address it starts at 90 DKK.

If the package weighs more than 30 kg, or if its shape or volume does not allow it to be shipped using the regular shipping method, the item will be shipped by a freight carrier and delivered to the curbside.

 

Delivery Time

We will ship your order within 0-2 business days after your order is placed via ScandiHills.dk unless a different delivery time* is specified for the ordered item(s). As a rule, we wait for all items to be in stock before shipping the order as a whole. Therefore, the item with the longest delivery time will determine when the order is shipped.

 

ScandiHills Camping & Outdoor ships items ordered in Denmark with one of the following carriers: Bring, GLS, or a freight carrier.

Postnord and GLS deliver through many pickup points all over the country (for packages weighing 0-20 kg). Packages delivered to a pickup point are available for pickup for 7 days, after which they will be returned to us. If the chosen pickup point is full, the package will be redirected to the nearest alternative pickup point.

Delivery to a private or business address is made by Postnord, GLS, or a freight carrier.

 

Please note! The carriers have different rules and exceptions regarding maximum sizes, weight limits, both physical weight and volumetric weight. Therefore, it may be necessary to use a different carrier than the one chosen in some cases.

Also, be aware of the latest deadline for pickup of packages at a pickup point. The pickup deadline is 7 days, after which the package will be returned at the customer's expense if it is not picked up before the deadline.

 

Shipping to EU countries, Greenland, the Faroe Islands, and Iceland

We are happy to ship to all other EU countries, Greenland, the Faroe Islands, and Iceland. You can choose to pay in Danish kroner and Euros.

We also ship to Norway, but only orders placed on our Norwegian website https://scandihills.no/.

 

Click & Collect

You can also choose to pick up ordered items directly from our warehouse at Gugvej 140, 9210 Aalborg SØ.

Timely delivery assumes that Postnord, GLS, or the freight carrier adheres to next-day delivery. If there are delays with Postnord, GLS, or the freight carrier, the delivery will be delayed accordingly with respect to the desired delivery date. ScandiHills Camping & Outdoor cannot be held responsible for delays with Postnord, GLS, or any other carrier. In the event of very delayed (several days) or missing deliveries, ScandiHills Camping & Outdoor will of course send a new delivery at no extra cost.